Kontrola originality - ako prebieha?

Kategória: Rady a tipy, Publikované: 26.7.2021

Kontrola Originality je jednoducho povedané kontrola, či dovezené vozidlo zodpovedá všetkým parametrom, ktoré sú určené výrobcom. Hlavne ide o kontrolu, či vozidlom nebolo manipulované, či nebol zásah do najazdených km, motorového priestoru, aleboiných dôležitých častí auta. Takáto kontrola sa robí vždy pri dovoze auta z inej krajiny, a to pred tým, ako sa auto ide prihlasovať. V prípade, že bolo vozidlo nejakým spôsobom upravované neoriginálnymi dielcami, prebieha aj kontrola dokumentácie, či má vlastník vozidla certifikát o inštalácií a legálnosti dielu.

Povedzme, že ste si práve kúpili vozidlo v zahraničí, a chceli by ste si ho prihlásiť na Slovenské ŠPZ. Najskôr musí byť vozidlo odhlásené v predošlej krajine. Potvrdenie o tom, že je vozidlo odhlásené v predošlej krajine je uvedené v OEV, alebo Osvedčení o Evidencií Vozidla. Ak tento doklad predošlá krajina nevystavila (existujú rôzne výnimkyv rôznych krajinách), majiteľ musí zvlášť predložiť Doklad o odhlásení z evidencie. V tomto prípade sa akceptujú iba originál kusy, na KO nezoberú auto na ďaľšiu kontrolu so žiadnou, akokoľvek úradne overenou kópiou. Tento doklad netreba v rámci výnimok predložiť, ak bolo vozidlo dovezené z jednej z týchto krajín: Belgicko, Francúzsko, Dánsko, Švédsko, Švajčiarsko, Fínsko, Luxembursko, Poľsko, Írsko, Litva a Veľká Británia.

Existujú aj ďaľšie dokumenty, ktoré si KO pri administratívnej kontrole auta vyžiada. Doklady od neprihláseného vozidla si KO vyžiada v tvare Časti I a Časti II. Tieto doklady sa dajú vyžiadať v krajine, kde bolo vozidlo zaevidované pred kúpou, a väčšinou ich vybaví predajca vozidla. Vtedy sa tieto doklady dostanú ku Vám, ako novému majiteľovi spolu s vozidlom. Pozor, treba predložiť obe časti dokladov. Výnimku v tomto prípade tvorí Španielsko a Taliansko. V prípade Talianska majú novšie doklady iba Časť I, avšak je potrebné si vypýtať zároveň aj doklad s názvom List Vlastníctva, ktorý v tomto prípade nahrádza Časť II dokladov. Čo sa Španielska týka, predkladá sa Osvedčenie o Evidencií Vozidla namiesto Časti I, a to bez označenia dielov. Treba taktiež dodať technickú kartu vozidla, ktorú si KO spolu s OEV pri dovoze zo Španielska vypýta.

V prípade, že na vozidle boli v minulost montované “aftermarketové” diely, alebo teda diely s upravenou funkciou v porovnaní s originálnym dielcom, je nutné dodať aj akékoľvek certifikáty o inštalácií dielov.

Po kontrole dokladov ide technik KO spolu s majiteľom vozidla spísať preberací protokol, kde spolu skontrolujú vozidlo, a spíšu detailnú správu o tom, v akom stave savozidlo nachádza. V tomto prípade ide hlave o to, aby sa zabránilo manipulácií s technickým stavom vozidla z oboch strán počas kontroly. Po spísaní tohto protokolu majiteľ vozidla odovzdáva všetky potrebné doklady spolu s kľúčami od vozidla technikovi KO, ktorý následne vozidlo odvezie za “uzavreté dvere”, alebo jednoducho do priestoru pre kontrolu, do ktorého nemá široká verejnosť prístup.

Nasleduje Technická kontrola, pri ktorej sa kontroluje, či je fyzický stav vozidla totožný so stavom uvedeným v dokladoch vozidla. Verejnosť do tejto časti Kontroly Originality nemá prístup, a to z jedného jednoduchého dôvodu; aby široká verejnosť nevedela presne ktoré komponenty a časti auta sú podrobené kontrole. Týmto vie KO lepšie zabezpečiť nestrannosť pri kontrole vozidla, a zároveň to zabraňuje dovozcom zameriavať sa na konkrétne aspekty vozidla. V konečnom dôsledku to znamená, že sa na naše cesty dostane väčší počet kvalitných, emisie spĺňajúcich, a hlavne bezpečných vozidiel.


Zdielať článok:
Zdieľať

Odporúčajú nás:

Somnium, s.r.o.

Romanova 35, 85102, Bratislava

IČO: 46054057

DIČ: 2023219363

Vložka číslo: 71179/B

©2020 Somnium s.r.o, All Rights Reserved.

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.